Udgivelser

2019

 • Nye perspektiver på unge med dobbeltdiagnose samt Unge og forældres råd til hjælpesystemerne

  To artikler i STOF, der indkredser særlige perspektiver på unge med dobbeltdiagnoser, med udgangspunkt i drøftelser i Alliancen: Unge med dobbeltdiagnose. Alliancen har til formål at formulere nye perspektiver på unge med dobbeltdiagnose ved at inddrage unge, forældre og fagpersoners viden og praksiserfaring – og derved skabe nye handlemuligheder, fagligt, socialt, organisatorisk og politisk. Alliancen er igangsat og finansieret af Helsefonden, og udføres af PIHL INKLUSIVE og Peter Jensen fra SPUK.

   

  Artiklerne kan fra november 2019 læses her.

 • Afprøvningsforløb: Udvikling og opkvalificering af rådgivningsforløb i VISO vedr. børn og unge med autisme og skolevægring

  Intern erfaringsopsamling på et afprøvningsforløb, hvor der er sat særlig fokus på inddragelse af barnet/den unges perspektiv samt på samarbejdet på tværs, gennem anvendelse af et særligt udviklet dialogskema samt afholdelse af særlige arbejdsmøder med alle interessenter.

   

  Erfaringsopsamlingen er udarbejdet for VISO

2018

 • Evaluering af KUUltur- og Kompetenceudvikling for institutionssamarbejdet, KUU Hovedstaden – Bornholm, 2015-2018. Afsluttende notat

  I 2015 blev der oprettet en ny ungdomsuddannelse: Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU). En række produktionsskoler og voksenuddannelsescentre i hovedstadsområdet og på Bornholm gik sammen om at udvikle den fælles kultur- og kompetenceudvikling i KUU Hovedstaden – Bornholm, med støtte fra FUSA, Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser. Evalueringen bestod af fem nedslag undervejs (punktanalyser), med fokus på særlige problemstillinger. Det afsluttende notat samler hovedpointer fra alle punktanalyser samt fra midtvejsnotat.

   

  Evalueringen er udarbejdet for KUU Hovedstaden – Bornholm.

 

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

PIHL INKLUSIVE  ·  Susanne Pihl Hansen  ·  Lindevej 13  ·  3500 Værløse  ·  T: 20 76 96 17  ·  E: susanne@pihl-inklusive.dk ·  CVR: 29 01 36 59

 

Copyright 2014. All Rights Reserved