Om PIHL INKLUSIVE

PIHL INKLUSIVE blev etableret i 2005, og siden da har jeg drevet firmaet ud fra en række overordnede principper og på baggrund af de kompetencer og det store netværk, jeg har oparbejdet gennem årene.

 

Principperne

 • Det skal gøre en forskel

    Mine konsulentydelser skal gøre en forskel både for kunden og for dem, det hele handler om: De udsatte børn og unge.

 • Jeg tager afsæt i kundens virkelighed og behov

    Kundens virkelighed og dagligdag er udgangspunktet for mit arbejde. Gennem research og dialog sætter jeg mig grundigt ind i baggrunden for opgaven og i kundens forventninger til proces og resultat.

 • Jeg udfordrer konstruktivt

    Jeg insisterer på at udfordre vanetænkning og sætte traditionelle opfattelser i perspektiv – bl.a. ved at inddrage forskning og andres erfaringer fra praksis. Men det sker altid på en konkret og konstruktiv måde, så kunden kan bruge det i dagligdagen.

Kompetencerne

 • Praktisk erfaring med socialt arbejde

    Jeg arbejdede i 9 år i Københavns Kommune, dels i Døgnkontakten for børn og unge og dels i Tjek-Punkt, der lavede opsøgende arbejde blandt de mest udsatte unge med problemer som misbrug, prostitution og kriminalitet på Vesterbro og Christiania.

 • Solid konsulenterfaring

    Jeg har arbejdet som konsulent siden 1998. Som selvstændig siden 2005 og inden da i UFC Børn og Unge under Socialministeriet. Konsulentydelserne har bl.a. omfattet metode- og kompetenceudvikling, evalueringer, proces- og projektstyring, skriftlig og mundtlig formidling, planlægning og gennemførelse af landsdækkende konferencer, arbejdsseminarer og temadage for fagfolk.

 • Relevant uddannelse og efteruddannelse

    Jeg er uddannet cand.scient.soc. i Socialgeografi og Pædagogik fra RUC og Københavns Universitet, og har løbende taget forskellige efteruddannelser og kurser:

   

     Supervisoruddannelse for psykologer – supervision i teori og praksis fra et systemisk, et narrativt og et eksistentielt udgangspunkt, InPraxis (1-årigt uddannelsesforløb)

     Specialistkursus i arbejds- og organisationspsykologi, Attractor

     Skandinavisk coachuddannelse, DISPUK (2-årigt uddannelsesforløb)

     Kompleksitet og Ko-kreativitet i konsulentrollen (OPK 4) - Master Class for erfarne konsulenter, Complead

     Individuel og teamcoaching, Attractor (coachuddannelse i 3 dele)

     Systemisk proceskonsulentuddannelse v/ organisationspsykolog Vibe Strøier (intern uddannelsesforløb i UFC Børn og Unge)

     Diverse korterevarende kurser i formidling, organisationsudvikling, evalueringsmetoder m.m.

 

PIHL INKLUSIVE

Susanne Pihl Hansen

Lindevej 13, 3500 Værløse

T: 20 76 96 17

E: pihl-inklusive@mail.dk

CVR: 29 01 36 59

Samarbejdspartnerne

PIHL INKLUSIVE  ·  Susanne Pihl Hansen  ·  Lindevej 13  ·  3500 Værløse  ·  T: 20 76 96 17  ·  E: susanne@pihl-inklusive.dk ·  CVR: 29 01 36 59

 

Copyright 2022. All Rights Reserved