Døgnanbragte unge, der bruger rusmidler, er en udfordrende cocktail at håndtere for mange anbringelsessteder. Men det kan lade sig gøre!

 

I det 2-årige udviklingsprojekt ’Døgnanbragte Unge og Rusmidler’ har PIHL INKLUSIVE og SPUK sammen med Stofrådgivningen og en række anbringelsessteder fra hele landet arbejdet på at udvikle og afprøve metoder til at håndtere de udfordringer, som døgnanbragte unge og rusmidler kan give. Projektet blev afsluttet november 2008 og blev efterfulgt af et lignende, men noget kortere forløb for 12 andre anbringelsessteder i 2010. Projekterne blev støttet økonomisk af Egmont Fonden og Sygekassernes Helsefond.

 

Nogle af de metoder og redskaber, der blev udviklet og afprøvet undervejs, er blevet beskrevet i hhv. en håndbog: ’Døgnanbragte unge og Rusmidler’, 2008 [håndbog som pdf-fil], og i en artikelsamling ’Døgnanbragte unge bruger også rusmidler’, 2011.

 

Døgnmedarbejdere, anbragte unge og eksperter har desuden fortalt om erfaringerne fra projektforløbet i en række interviews. Journalist Monica C. Madsen har stået for interviews og redigering. Hør mere her:

 

   Hvorfor sætte fokus på rusmidler? Intro ved konsulenterne Susanne Pihl Hansen, PIHL INKLUSIVE og Peter Jensen, SPUK. Hør Intro (32 MB)

   Anbragte unge og rusmidler. Psykiater Henrik Rindom, Stofrådgivningen i København. Hør Henrik Rindom (22 MB)

   Solhaven: En fælles ramme om indsatsen. Hør Solhavens erfaringer 1 (23 MB)

   Solhaven: Den individuelle indsats 1 – Stjernepædagogikken. Hør Solhavens erfaringer 2 (21 MB)

   Team Ravning: Den individuelle indsats 2 – Kunsten at flytte fokus. Hør Team Ravnings erfaringer (27 MB)

   Ungenetværket i Næstved: Gruppeindsatsen 1 – Fra tabu til dialog. Hør Ungenetværkets erfaringer (32 MB)

   Hylleholt Husgerningsskole: Gruppeindsatsen 2 – At rykke tættere på. Hør Hylleholts erfaringer (33 MB)

PIHL INKLUSIVE  ·  Susanne Pihl Hansen  ·  Lindevej 13  ·  3500 Værløse  ·  T: 20 76 96 17  ·  E: susanne@pihl-inklusive.dk ·  CVR: 29 01 36 59

 

Copyright 2022. All Rights Reserved