Bedre hjælp til unge med dobbeltdiagnose

HØRING på Christiansborg, 20. november 2019:

 

Unge falder ofte mellem flere stole og tabes på gulvet, hvis de rammes af både psykiske vanskeligheder og et problematisk brug af rusmidler. Det er et problem, som har alvorlige og langtrækkende konsekvenser for de unge, for deres familier og for samfundet.

 

Derfor har unge, forældre, fagpersoner og forskere i netværket Alliancen – Unge med dobbeltdiagnose undersøgt, hvordan behandling til unge med dobbeltdiagnose kan kvalificeres, så de unge – og deres familier – kan få relevant og rettidig hjælp.

 

Alliancens arbejde er samlet i en Grønbog, som kan downloades her

 

Artiklerne er skrevet på baggrund af Alliancens drøftelser af nuværende praksis, viden og erfaringer, og artiklerne kommer med forslag til hvordan hjælpen til de unge – og deres familier – kan kvalificeres.

 

1. Unge med dobbeltdiagnose – intro og forståelsesramme

af Susanne Pihl Hansen, Sheila Jones og Hanne Dam

 

2. Fakta om målgruppen – hvor mange unge rammes, og hvad koster det samfundet?

af Peter Jensen og Solvej Mårtensen

 

3. Rettigheder og hjælpesystemets opbygning

af Peter Jensen og Trine Ry

 

4. Erfaringer fra det levede liv – portrætter af unge og deres familier

redigeret af Susanne Pihl Hansen

 

5. Identificering af børn og unge, som er i risiko for at udvikle psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer

af Sheila Jones og Birgitte Thylstrup

 

6. Hvordan organiserer vi behandlingen af unge med dobbeltdiagnose i dag?

af Susanne Pihl Hansen

 

7. Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde om unge med dobbeltdiagnoser

af Birgitte Thylstrup og Katrine Schepelern Johansen

 

8. Fælles mål for indsatserne til unge med dobbeltbelastning/dobbelt diagnose

af Peter Jensen

 

9. Retningslinjer for indsatser i Danmark – med inspiration fra Norge og USA

af Katrine Schepelern Johansen og Susanne Pihl Hansen

 

10. Screening for psykiatriske lidelser og rusmiddelproblemer

af Trine Ry

 

11. Udredning af unge med dobbeltproblematikker – erfaringer fra KABS Stjernevang og Novavi Stofrådgivningen

af Heidi Gøtze, Danny Reving, Silas Charlotte Houlberg og Jonatan Hannibal

 

12. Koordinerende indsatsplaner og forløbskoordination

af Peter Jensen og Vibeke Roer Hillerup

 

13. Efterværn – opfølgning og støtte efter afsluttet behandling

af Sheila Jones og Peter Jensen

 

14. Nye fællesskaber

af Birgitte Thylstrup, Sheila Jones og Peter Jensen

 

Nye perspektiver på unge med dobbeltdiagnose samt Unge og forældres råd til hjælpesystemerne. Artiklerne er bragt i STOF nr. 34, og kan læses her.

  • Nye perspektiver på unge med dobbeltdiagnose
  • Unge og forældres råd til hjælpesystemerne

 

Grønbog og Baggrundsartikler kan også downloades her:

 

PIHL INKLUSIVE  ·  Susanne Pihl Hansen  ·  Lindevej 13  ·  3500 Værløse  ·  T: 20 76 96 17  ·  E: susanne@pihl-inklusive.dk ·  CVR: 29 01 36 59

 

Copyright 2014. All Rights Reserved