Det skal gøre en forskel

PIHL INKLUSIVE tilbyder konsulentydelser, der gør en forskel for fagfolk på det sociale område – og dermed også for dem, det hele handler om: udsatte børn, unge og voksne.

 

PIHL INKLUSIVE drives af cand.scient.soc. Susanne Pihl Hansen, der har mere end 30 års erfaring med socialt arbejde, både som konsulent og som socialarbejder.

 

UNG Rusmidler

UNG Rusmidler – et kompetenceudviklingsforløb for mindre kommuner, der skal udvikle og styrke deres rådgivnings- og behandlingstilbud til unge med et problematisk brug af rusmidler – er nu afsluttet. UNG Rusmidler er baseret på kerneelementer fra de to behandlingsmodeller, U-turn og U18. UNG Rusmidler blev udviklet og gennemført af PIHL INKLUSIVE, SPUK og TRINE RY for Socialstyrelsen.

 

Erfaringerne og inspiration fra UNG Rusmidler er samlet i to publikationer: UNG Rusmidler – Erfaringsopsamling samt i UNG Rusmidler – Inspirationsguide.

 

Bedre hjælp til unge med dobbeltdiagnose

Unge falder ofte mellem flere stole og tabes på gulvet, hvis de rammes af både psykiske vanskeligheder og et problematisk brug af rusmidler. Det har alvorlige og langtrækkende konsekvenser for de unge, for deres familier og for samfundet. Derfor har unge, forældre, fagpersoner og forskere i netværket Alliancen – Unge med dobbeltdiagnose undersøgt, hvordan behandling til unge med dobbeltdiagnose kan kvalificeres, så de unge – og deres familier – kan få relevant og rettidig hjælp. Alliancen blev igangsat og finansieret af Helsefonden og blev faciliteret af SPUK og PIHL INKLUSIVE.

 

Viden, erfaringer og perspektiver fra Alliancens Ungepanel, Forældrepanel og Fagekspertpanel er samlet i en kort pixiudgave, Grønbogen, samt i Artikelsamlingen, hvor Alliancens pointer og bud på løsninger uddybes i 14 artikler.

PIHL INKLUSIVE  ·  Susanne Pihl Hansen  ·  Lindevej 13  ·  3500 Værløse  ·  T: 20 76 96 17  ·  E: susanne@pihl-inklusive.dk ·  CVR: 29 01 36 59

 

Copyright 2014. All Rights Reserved